درصدگیری

:: درصدگیری

روش های بسیارجالب برای درصد گیری که بسیارازجوانان ونوجوانان درحسابش مشکل دارند:

-"30درصداز90یعنی:30تقسیم بر100ضربدر90که میشود*27*"

-"15درصداز400سیب خراب شده است-تعدادسیب های خراب شده چقدراست؟15تقسیم بر100ضربدر400که میشود*60*"

-""فروشنده ای 25درصدتخفیف میدهدبرای خریدیک مداد120تومانی چقدرتخفیف وچقدرمی پردازیم:25تقسیم بر100ضربدر120که میشود*30*وپولی که میدهیم90تومان است وتخفیف 30تومان است*90=30-120*"


  **پاسخ این سوال باخودتون؟

  از30دانش آموز 20نفر سواراتوبوس شدند یعنی چند درصدسواراتوبوس شدند؟پاسخ خیلی آسونه؟**

منبع : سیستم کنترل پایداری خودروESPیاEPSدرصدگیری
برچسب ها :

ESP، فرشته نجات جان انسان ها

:: ESP، فرشته نجات جان انسان ها

سیستم کنترل پایداری برای خودروهای سواری و همچنین خودروهای تجاری سبک در اتحادیه اروپا اجباری شد.

به نقل از اسپید- ESP یا همان کنترل پایداری، سیستمی است که می‌تواند 25 بار در هرثانیه حرکت خودرو را کنترل کند. اگر این حرکت با جهت فرمانی که راننده می‌چرخاند تطابقی نداشت، ESP در مرحله اول گشتاور تولیدی پیشرانه را کاهش می‌دهد. اگر بازهم جهت حرکت خودرو اصلاح نشد، ESP در مرحله دوم بصورت اتومات ترمزهای خودرو را فعال می‌کند. به همین دلیل ESP را باید سیستم مکملی برای ترمزهای ABS دانست.
ادامه مطلب
منبع : سیستم کنترل پایداری خودروESPیاEPSESP، فرشته نجات جان انسان ها
برچسب ها : خودرو ,کنترل ,حرکت خودرو